По стапките на Свети Климент Охридски

„По стапките на Свети Климент Охридски“

Реализација на манифестацијата „Одбележување на значајни настани и личности од областа на образованието

Покровител на проектот: Сектор за образование, Град Скопје

Време на реализација: Март, Април, Мај 2017 година

Учениците од СУГС „Георги Димитров“ – Скопје учествуваа во реализација на проектот „По стапките на Свети Климент Охридски“ кој се одвиваше во повеќе фази.

 

Повеќе...

Наставни планови за гимназиско образование за учебната 2017/2018 година


Со оглед на тоа што од учебната 2017/2018 година во средното образование започнува сукцесивно воведување на адаптирани наставни програми од Cambridge International Examinations по наставните предмети математика, биологија, хемија и физика Министерот за образование и наука ги донесе наставните планови за подрачјата во гимназиското образование.

 

Истите можете да ги најдете на следниот линк: 

Конкурс за запишување ученици во јавните средни училишта во Република Македонија за учебната 2017/2018

На страната на Министерството за образование и наука на Р. Македонија е објавен конкурс за запишување ученици во јавните средни училишта во Република Македонија за учебната 2017/2018

 

http://www.mon.gov.mk/index.php/2014-07-23-14-03-24/vesti-i-nastani/1899-2017-2027

Светскиот ден на храната - 16-ти Октомври

Одбележан 16-ти Октомври

СВЕТСКИОТ ДЕН НА ХРАНА

            По повод Светскиот ден на храна (16-ти Октомври),со цел унапредување на здравјето на учениците и реализација на планот на активности за одбележување на значајни датуми од еколошкиот календар во рамките на проектот Интеграција на еколошкото образование во Македонскиот образовен систем во нашето училиште СУГС Георги Димитров- Скопје беа организирани бројни активности.

Повеќе...

Eвропска недела на мобилност 2016

Учество во манифестацијата
„Европска недела на мобилност 2016“

Градот Скопје и оваа година се приклучи кон големото семејство градови кои ја одбележуваат Европската недела на мобилноста 2016 и со низа активности ги одбележи деновите на алтернативната и одржлива мобилност. Во деновите од 16 до 22 септември Градот Скопје беше организирана разновидна програма која е посветена за сите граѓани од јавниот и приватниот сектор.

Повеќе...

ОГЛАС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИ ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

Врз основа на распишаниот Конкурс за запишување на ученици во учебната 2016/2017 година од Министерството за образование,Училишната комисија за запишување на ученици  објавува

О Г Л А С

 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИ

ВО УЧЕБНАТА 2016/2017ГОДИНА

 

Огласот можете да го симнете во прилогот подоле

Повеќе...

The Betst bookmaker bet365 Review
How to register at bookamkersHere